ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของเทศบาลตำบลบ้านหลวง                               วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) "กินอิ่ม นอนอุ่น ชุมฉ่ำน้ำท่า ท่องเที่ยวพัฒนา ผืนป่าเขียวขจี เศรษฐกิจดีแบบพอเพียง"
 ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง ครั้งที่ 1/2566 และหารือเตรียมการจัดงานของดีจ๋อมตอง

  • 20 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 3 ครั้ง

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566
????นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์(นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง) มอบหมายให้ นายกศรีหมื่น จอมนที(รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง) / นายอภิสิทธิ์ ยลละออ(ปลัดเทศบาล) / นางสาวกัญฐ์ธมล ดวงวิโรจน์(รองปลัดเทศบาล) / นางเกศร สุกัน(ผอ.กองคลัง) / นางสุภนิดา จินาอิ(ผอ.กองการศึกษา) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอจอมทอง ครั้งที่ 1/2566 และหารือเตรียมการจัดงานของดีจ๋อมตอง ณ เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่แชร์หน้านี้: