ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


informationฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง

รายการเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลตำบลบ้านหลวง 203 KB. 11


แชร์หน้านี้: