ข้อมูลเทศบาล

นายก่อชิ เพชรไพรพนาวัลย์

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวง
โทร. 096-6535535

msgถาม-ตอบ สายตรงนายก

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ - ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง <br> โทร. 095-6986957

นายอภิสิทธิ์ ยลละออ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โทร. 095-6986957


hornข่าวกิจกรรม

ระชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โปรแกรม Video Conference เรื่อง เก็บข้อมูลงานวิจัยถอดบทเรียน ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • 10 พฤศจิกายน 2566
  • อ่าน 73 ครั้ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566
????เทศบาลตำบลบ้านหลวง จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โปรแกรม Video Conference ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านหลวง
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐพงษ์ คันธรส และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เมธาสุ ทธิรัตน เป็นผู้เก็บข้อมูลงานวิจัยถอดบทเรียน ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริ หารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566แชร์หน้านี้: