เทศบาลตำบลบ้านหลวง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์

รายการคำร้องทั้งหมด (ที่แสดงแบบสาธารณะ)

หัวข้อเรื่อง ชื่อผู้ร้อง วันที่ - เวลา แจ้งคำร้อง สถานะ อ่าน
 

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร 053033618-9 โทรสาร 053114370
Email: banluang0120@gmail.com