เทศบาลตำบลบ้านหลวง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์

แบบฟอร์มตรวจสอบคำร้อง

เทศบาลตำบลบ้านหลวง เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร 053033618-9 โทรสาร 053114370
Email: banluang0120@gmail.com