เทศบาลตำบลบ้านหลวง

ศูนย์รับแจ้งคำร้องเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถามตรวจสอบผลคำร้องออนไลน์

แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์/ติดต่อสอบถาม


* เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณากรอกข้อความรายละเอียดให้ชัดเจน

* ระบุ 1 หมายเลขเท่านั้น และกรอกเฉพาะตัวเลขโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 0812345678


เทศบาลตำบลบ้านหลวง เลขที่ 1 หมู่ 20 ตำบลบ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โทร 053033618-9 โทรสาร 053114370
Email: banluang0120@gmail.com